ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μια αποβολή είναι οδυνηρή κατάσταση για μια γυναίκα. Πολύ περισσότερο όταν αυτό επαναλαμβάνεται για δύο, τρεις, ή και περισσότερες φορές. Οι επανειλημμένες αποβολές, λέγονται καθ΄έξιν αποβολές και δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί «τυχαίο γεγονός», πάντα υπάρχει κάποιος λόγος, που πρέπει να διερευνηθεί και να θεραπευθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτίες των αποβολών, πατήστε εδώ.

X

Right Click

No right click